Son Kelimeler

Filibeli Ahmed Hilmi Kimdir, Filibeli Ahmed Hilmi Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Filibeli Ahmed Hilmi Biyografisi «TIKLA»

1895 yılında Bulgaristanın Filibe şehrinde doğdu. İlk tahsilini memleketinde tamamladı. İstanbulda Galatasaray Lisesini bitirdi. 1890da Duyun-ı Umumiye İdaresinde görev yaptı. Jöntürklerin arasında yer aldığı için Mısıra kaçmak zorunda kaldı. 1901 yılında İstanbula geldi. Sultan 2. Abdülhamit tarafından Libyaya sürüldü. 1908de tekrar İstanbula geldi. İttihad-ı İslam adında gazete çıkardı. İkdam ve Tasvir-i Efkar isimli gazetelerde yazıları çıktı. 1913 yılında İstanbulda öldü ve Fatih Caimi avlusuna defnedildi. ESERLERİ Filibeli Ahmet Efendinin en önemli eseri tasavvufla ilgili Amak-ı Hayal adlı eserdir.

Filibeli Ahmed Hilmi Wikipedia «TIKLA»

Ahmed Hilmi veya daha çok bilinen ismiyle Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi (1865-1914) tanınmış Türk mutasavvıf ve düşünürü. Vahdet-i Vücud inancının sadık takipçilerinden olan Ahmed Hilmi, çağdaşı maddeci düşünürleri yoğun biçimde tenkit etmiş, anti-maddeci eserler kaleme almıştır.Filibe doğumlu olan Ahmed Hilmi bu nedenle Filibeli Ahmed Hilmi olarak anılmıştır. Babasından dolayı da Şehbenderzâde olarak anılmıştır. İlk eğitimini Filibe'nin müftüsünden alan Ahmed Hilmi, daha sonra ailesiyle birlikte İzmir'e taşınmıştır. Eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra Düyûn-ı Umûmiyye'de çalışmaya başlamış, Beyrut'a atanmıştır. Siyasi bir mesele nedeniyle Beyrut'tan Mısır'a kaçmış, 1901'de tekrar İstanbul'a dönmüş fakat Fizan'a sürülmüştür. Tasavvufa olan ilgisi büyümüş, özellikle Vahdet-i Vücud (وحدة الوجود) düşüncesine inanmaya başlamıştır. Tasavvufi yönü fikirlerini büyük oranda etkilemiştir.

Filibeli Ahmed HilmiSözlük Yorumları «TIKLA»

Filibeli-Ahmed-Hilmi için değerli bir yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!


Filibeli Ahmed Hilmi Yorumlar

Yorumla